ข่าวสารกิจกรรม โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี

เอกสาร...การโอนรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจ


????????การโอนมอเตอร์ไซค์ โดยเปลี่ยนชื่อเจ้าของ หรือ การโอนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นให้กับเจ้าของใหม่ จะเห็นได้ทั่วไปว่า ในบ้านเรานั้นมักมีกลุ่มขายรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ส่งต่อ อยู่เยอะแยะมากมาย หากขายมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการโอนชื่อให้กับเจ้าของใหม่ แล้วเกิดมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปก่อคดีความ คนที่รับผิดชอบอาจจะต้องเป็นคุณเอง

หรือกรณีที่ต้องโอนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของ เพราะรถมอเตอร์ไซค์เป็นของญาติหรือคนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้ว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าของ เพื่อทำธุรกรรมในการต่อภาษี ต่อประกัน สินเชื่อซื้อรถเป็นต้น

????เอกสารที่ต้องใช้????

1. เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เล่มสีเขียว ต้องนำเล่มจริงมาเท่านั้น

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนรถ อย่างละ 1 ใบ เซ็นสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอนรถ อย่างละ 1 ใบ เซ็นสำเนาถูกต้องแบบคำขอโอนและรับโอน กรอกรายการ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน (ดาวน์โหลดได้ที่แบบฟอร์มคำขอ กรมขนส่งทางบก เลือกตรง “ตรวจสภาพรถตามพรพราชบัญญัติรถยนต์ > แบบคำขอโอนและรับโอน”) กรอกไว้ก่อนได้ครับจะได้ไม่เสียเวลา

4.หลักฐานหนังสือสัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

5. กรณีโอนรับมรดก ต้องเตรียมสำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา

????ขั้นตอน???? ในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ มี 2 วิธีคือ

1. การโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามขั้นตอนที่ต้องเข้าไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก

2. การโอนลอย รถมอเตอร์ไซค์ ที่ผู้ขายต้องดำเนินการเองทุกอย่าง ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ซื้อด้วยการเซ็นชื่อทุกฉบับ ซึ่งวิธีโอนลอยเป็นวิธีที่นิยม แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน แต่สำหรับการโอนลอย เป็นการเซ็นสัญญาการโอนของผู้ขาย แต่ยังไม่มีการกรอกชื่อผู้รับโอน หรือหากกรอกชื่อผู้รับโอนแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปทำการโอนให้เรียบร้อยที่กรมขนส่งทางบก

??ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากโอนลอย??

ถ้าหากเราได้ทำการโอนลอยไปแล้วนั้น แต่ผู้รับโอนยังไม่ได้ไปทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานขนส่งให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย เมื่อรถที่เราโอนขายไปเกิดต้องความผิด คนที่ต้องรับผิดชอบคือชื่อผู้ที่ยังเป็นเจ้าของรถคันนั้นๆ กรณีที่

- ถูกใบสั่งจราจร

- มีคดีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนน

- นำไปก่อเหตุอาชญากรรม

- นำไปขายต่อแบบผิดกฎหมาย

?ระยะเวลาในการทำการ?

ในการทำธุรกรรมการโอนรถมอเตอร์ไซค์ของทางขนส่งนั้นรวดเร็วอยู่พอสมควร ซึ่งจะสามารถได้เล่มทะเบียนใหม่อย่างไวที่สุดคือ 2-3 วัน ในกรณีที่โอนภายในจังหวัด

ส่วนกรณีที่โอนข้ามจังหวัด อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า การโอนมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด สามารถใช้ทะเบียนเล่นเดิมได้ เพียงแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขนส่งว่าจะใช้ทะเบียนเดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกเอกสารเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานว่ามีความประสงค์จะใช้ทะเบียนนี้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วัน และสามารถรับป้ายทะเบียนใหม่ได้เลย หรืออย่างนานสุดก็ภายใน 15 วัน

???????????ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์แบบโอนลอย มีข้อดีคือ “รวดเร็ว” เซ็นสำเนาถูกต้องมอบอำนาจให้กันได้เลย แต่ข้อเสียคือ ผู้ซื้อรถไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารถนั้นได้ทำผิดกฎหมายใดๆมาหรือไม่ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกหลอกได้ง่าย เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจนะโอนนะ????