ข่าวสารกิจกรรม โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี

???? จุดแข็ง ?: ?ขับรถเป็น ????? ???? จุดอ่อน : ?....... ????


???? จุดแข็ง  :  ขับรถเป็น  ????
???? จุดอ่อน :  จอดไม่เก่ง ????
???????????????
????อยากจอดเก่งมาเรียนกับเรา     ????
????อยากเน้นจอดแบบไหน            ????
     แจ้งได้เลย                                 
???????????????
                       ? ขับไม่เป็น 
                       ? ขับไม่เก่ง 
                       ? ไม่มีพื้นฐาน
????สามารถเรียนได้ พร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย????????
????สนใจติดต่อสอบถาม  จองตารางทักข้อความได้เลยค่ะ
         ???? พร้อมให้บริการเต็มที่น้า????